พิธีเปิดการอบรมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย (OTOS) รุ่นที่ ๑๘ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:55 น.

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๓๐น.นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

พิธีเปิดการอบรมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย (OTOS) รุ่นที่ ๑๘ ณ สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2015 เวลา 13:51 น.