จังหวัดเลยร่วมงานสภากาแฟสัญจร พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2015 เวลา 13:51 น.

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๗.๐๐น.นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ร่วมงานสภากาแฟสัญจร ณ มูลนิธิสว่างคีรีธรรม