จังหวัดเลยร่วมเปิดงานเทศกาลต้นคริสต์มาสครั้งที่ ๔ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 01 ธันวาคม 2015 เวลา 13:46 น.

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น.นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมเป็นเกียรติเปิดงานเทศกาลต้นคริสต์มาสครั้งที่ ๔

ณ บริเวณลานคริสต์มาส