กิจกรรมซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ" พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 01 ธันวาคม 2015 เวลา 14:31 น.

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร่วมกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "BIKE FOR DAD

ปั่นเพื่อพ่อ" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม เป็นการ

ซ้อมใหญ่เหมือนวันจริง ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย