กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน (กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ) จังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๕๘ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2015 เวลา 18:08 น.

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน (กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ)  จังหวัดเลย

ประจำปี ๒๕๕๘  ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย