จังหวัดเลยร่วมพิธีปล่อยแถวคาราวานรถน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง จังหวัดเลย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2015 เวลา 14:47 น.

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร่วมพิธีปล่อยแถวคาราวานรถน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง จังหวัดเลย  ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย