จังหวัดเลยร่วมมอบเสื้อพระราชทาน"ปั่นเพื่อพ่อ" พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2015 เวลา 11:17 น.

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร่วมมอบเสื้อพระราชทาน"ปั่นเพื่อพ่อ" ให้แก่นักปั่นชาวจังหวัดเลย

ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย