พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2015 เวลา 14:47 น.

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการ ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน

รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ กองร้อยรักษาดินแดนจังหวัดเลย ที่ ๒ อำเภอเมืองเลย

จังหวัดเลย