พิธีเปิดโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการ “หน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ ๑ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2015 เวลา 09:30 น.

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดโครงกา

ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ ๑ ณ โรงเรียนบ้านแก่งม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาดี

อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย