นายชัยภัทร หิรัญเรขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านค้ามนุษย์และอาสาสมัครแรงงาน รุ่นที่ ๒ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2015 เวลา 14:56 น.

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายชัยภัทร หิรัญเรขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุน

เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านค้ามนุษย์และอาสาสมัครแรงงาน รุ่นที่ ๒ ณ โรงแรมเลยพาเลซ