ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยตรวจเยี่ยมตลาดผลไม้ไร่ม่วง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2015 เวลา 11:23 น.

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ตรวจเยี่ยมตลาดผลไม้ไร่ม่วง ณ บ้านไร่ม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเลย