สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเลย แบบ Bottom up ปี 2554 และประมาณการปี 2555 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2015 เวลา 15:32 น.

สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเลย แบบ Bottom up ปี 2554 และประมาณการปี 2555