จังหวัดเลยตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 04 มกราคม 2016 เวลา 15:46 น.

เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เดินทางเยี่ยมจุดตรวจบริการ

ประชาชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๔ มกราคม ๒๕๕๙

ณ จุดตรวจตากข่า และจุดตรวจปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย