พิธีทำบุญตักบาตรและกล่าวอวยพรปีใหม่ แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 04 มกราคม 2016 เวลา 16:28 น.

เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ตลอดทั้งกล่าวอวยพรปีใหม่

แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ถนนเจริญรัฐ  เทศบาลเมืองเลย