จังหวัดเลยร่วมพิธีมอบผ้าห่มมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2016 เวลา 10:34 น.

เมื่อวันที่ ๑๔  มกราคม๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีมอบผ้าห่มมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวน ๑,๐๐๐ ผืน ให้ตำบลเลยวังใส

อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 มกราคม 2016 เวลา 11:07 น.