จังหวัดเลยร่วมงานวันครู ท้องถิ่นเลย ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2016 เวลา 11:10 น.

เมื่อวันที่ ๑๖  มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร่ามงานวันครู ท้องถิ่นเลย ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย