กิจกรรมพลังสตรีขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างสามัคคีในชุมชน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2016 เวลา 10:37 น.

.

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดกิจกรรมพลังสตรี

ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างสามัคคีในชุมชน ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์