นายชัยภัทร หิณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมงานนิทรรศการ "Print in Loei" พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2016 เวลา 12:45 น.

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยภัทร หิณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดนิทรรศการ

"Print in Loei" ซึ่งรับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติกว่าร้อยท่านได้มาเขียนภาพแหล่งท่องเที่ยวในเมืองเลย ภูป่าเปาะ. แก่งคุดคู้

ผาหินงาม  ณ ศูนย์สิรินธร โรงเรียนศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2016 เวลา 12:54 น.