ประชุมคณะกรรมการ เทคนิค(ฝ่ายไทย) พิจารณาตรวจสอบพื้นที่และกำหนดแนวสำรวจเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2016 เวลา 15:27 น.

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ นาย ชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุม คณะกรรมการเทคนิค

(ฝ่ายไทย) พิจารณาตรวจสอบพื้นที่และกำหนดแนวสำรวจเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ณ เมืองแก่นท้าว สปป.ลาว

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2016 เวลา 15:51 น.