พิธีเปิดงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 02 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 11:04 น.

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน ร่วมพิธีเปิดงาน กาชาดดอกฝ้ายบาน ชมการแสดงของขบวนแห่จาก แต่ละอำเภอ

และเปิดขบวนแห่ จาก สนามกีฬากลางจังหวัดเลย มุ่งหน้าสู่ ศาลากลางจังหวัดเลย

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 11:52 น.