จังหวัดเลยร่วมงานประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:37 น.

เมื่อวันที่  ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร่วมงานประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด  จังหวัดขอนแก่น

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:55 น.