การประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและ ปลัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 11:33 น.

เมื่อวันที่  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานเปิดการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กร

ปกครองส่วน ท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องใบเงิน โรงแรมใบบุญแกรนด์

อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย