ประชุมชี้แจงโครงการการศึกษาและออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ชุมชนหลัก พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 13:51 น.

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมชี้แจง

โครงการการศึกษาและออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ชุมชนหลัก ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลช