จังหวัดเลยร่วมประชุมสภากาแฟสัญจร พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 11:03 น.

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมประชุมสภากาแฟสัญจร ณ อาคารเอนกประสงค์ หลัง มทบ.๒๘