พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:48 น.

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์

ครั้งที่ ๑๐  ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย