จังหวัดเลยร่วมประชุมสภากาแฟผู้บริหารมหาดไทย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:08 น.

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายวิโรจน์จิวรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมสภากาแฟผู้

บริหารมหาดไทย ณ ห้องประชุมภูกระดึง ชั้น ๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:24 น.