ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมประเพณี “พญาช้าง –นางผมหอม”ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:03 น.

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีเปิดงานประเพณี “พญาช้าง –นางผมหอม”ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๕๙

ณ สนามที่ว่าการอำเภอภูหลวง