โครงการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:58 น.

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานโครงการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๙

ณ ตึก วภ.ธรรมานุสรณ์ วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวง