พิธีมอบอุปกรณ์แขนและขาเทียมแก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 13:26 น.

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร่วมประพิธีมอบอุปกรณ์แขนและขาเทียมแก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู

สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย

อำเภอเมืองเ จังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:17 น.