งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:33 น.

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสน่ห์  นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย สาขาไร่ขาม

อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:53 น.