ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีมอบเครื่องยนต์มิตซูบิชิเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน นักศึกษา พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 02 มีนาคม 2016 เวลา 10:40 น.

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีมอบเครื่องยนต์มิตซูบิชิเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน นักศึกษา

จำนวน ๒ เครื่อง ณ วิทยาลัยเทคนิคเลย

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 มีนาคม 2016 เวลา 11:16 น.