จังหวัดเลยร่วมมอบถังปุ๋ยอินทรีย์แบบครัวเรือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 02 มีนาคม 2016 เวลา 11:17 น.

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานมอบถังปุ๋ยอินทรีย์แบบครัวเรือนประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้สถานประกอบการ

(โรงแรม ๘ แห่ง) ณ บริเวณลานสนามหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดเลย

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 มีนาคม 2016 เวลา 11:31 น.