ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดโครงการ สคบ.สัญจร พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2016 เวลา 14:30 น.

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีประจำ

สำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)  และผู้เข้าร่วม ประชุมสัมมนาฯ ในพิธีเปิดโครงการ สคบ.สัญจร

ณ ห้องใบคำโรงแรมใบบุญแกรนด์

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2016 เวลา 15:16 น.