ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2016 เวลา 14:01 น.

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง

ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย