ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยติดตามผลการดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2016 เวลา 11:02 น.

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ติดตามผลการดำเนินการโครงการ

ซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นหน้าวัดวิเวกธรรมคุณ (วัดนาฮุง) และ ถนนเลียบคลองชลประทาน (ฟากนา

นาซำ ท่าแพ) เพื่อให้การสัญจรไปมาของราษฎรสะดวกขึ้น