พิธีเปิดนิทรรศการโครงการศิลปะไทยร่วมสมัย ครั้งที่ ๓ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2016 เวลา 11:45 น.

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีเปิดนิทรรศการโครงการศิลปะไทยร่วมสมัย ครั้งที่ ๓ ณ อาคารบริเวณลานห้องโถง

ชั้น ๒ อาคาร ๒๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย