โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาและ คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมตำบล" พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2016 เวลา 14:13 น.

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาและ

คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมตำบล" โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

อำนวยความยุติธรรม ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมืองเลย

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 มีนาคม 2016 เวลา 09:20 น.