นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตรวจโครงการแก้มลิง อำเภอเชียงคาน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2016 เวลา 09:28 น.

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตรวจโครงการแก้มลิง

กักเก็บน้ำก่อนไหลลงสู่แม่น้ำระหว่างประเทศ บ้านตาดซ้อ หมู่ ๖ ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย