พิธีถวายสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2016 เวลา 13:52 น.

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธี

ถวายสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

ประจำปี ๒๕๕๙  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย