ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดฝึกอบรมและฝึกสาธิตโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2016 เวลา 14:43 น.

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีเปิดฝึกอบรมและฝึกสาธิตโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านโคกใหญ่ ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2016 เวลา 15:20 น.