โครงการ ๘๔ พรรษา น้อมดวงใจบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดินเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2016 เวลา 10:57 น.

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีเปิดโครงการ ๘๔ พรรษา น้อมดวงใจบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดินเหล่ากาชาด

จังหวัดเลย ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2016 เวลา 11:22 น.