ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมประชุมหารือแนวทางส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างน้ำหมานตอนบน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2016 เวลา 14:10 น.

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานประชุมหารือแนวทางส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างน้ำหมานตอนบน ณ เกาะกลางน้ำ

อ่างน้ำหมานตอนบน บ้านโป่งเบี้ย อำเภอเมือง จังหวัดเลย