ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2016 เวลา 15:19 น.

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชน วังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2016 เวลา 16:10 น.