การประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2016 เวลา 14:52 น.

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธาน

การประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมภูกระดึงชั้น ๒

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2016 เวลา 15:15 น.