การประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 01 เมษายน 2016 เวลา 14:03 น.

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญ

ประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย