นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไทเลย รุ่นที่ ๘๕๘๕/๒ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 01 เมษายน 2016 เวลา 14:17 น.

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานเปิดพิธีปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไทเลย รุ่นที่ ๘๕๘๕/๒

ณ โรงเรียนบ้านอุ่ม ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 เมษายน 2016 เวลา 14:47 น.