ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมตรวจเยี่ยมและมอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนให้ประชาชนในเขตอำเภอเมืองเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 01 เมษายน 2016 เวลา 14:47 น.

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙  นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พลตรีชัยวิน ผูกพันธุ์

ร่วมตรวจเยี่ยมและมอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนให้ประชาชนในเขตอำเภอเมืองเลย ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน

ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน ๓๒ หลังคาเรือน ณ ศาลาวัดศรีทัศน์ บ้านปากภู อำเภอเมือง จังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 เมษายน 2016 เวลา 15:25 น.