จังหวัดเลยร่วมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 05 เมษายน 2016 เวลา 14:14 น.

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙  นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย

ร่วมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) พร้อมทั้ง มอบสังกะสี ไม้หน้าสาม หลังคากระเบื้อง และเครื่องอุปโภคบริโภคจากเหล่ากาชาดจังหวัดเลย

ณ เทศบาลนาอ้อและวัดบ้านนาโคก