ประชุมระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน บ้านเชียงคาน ครั้งที่ ๑ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 05 เมษายน 2016 เวลา 15:16 น.

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน

บ้านเชียงคาน ครั้งที่ ๑ ณ ห้องนครเวียงจันทน์ โรงแรมริเวอร์เม้าท์เทน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย