พิธีวางพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2016 เวลา 10:52 น.

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีวางพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ

วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย